Niszczenie dokumentów

Firma ATOL RECYKLING Pro Dokument oferuje usługę bezpiecznego niszczenia dokumentów zgodnie z normą DIN 66399, w wysokiej klasie tajności P-3. Niszczymy w sposób bezpieczny dokumenty posiadające dane szczególnie chronione i poufne. Nasze usługi zapewniają pełne bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów i nośników danych. Niszczenie odbywa się w zabezpieczonym i wyposażonym w monitoring pomieszczeniu przez wyspecjalizowany personel.

Etapy procesu niszczenia

Kontakt

Kontakt z firmą, wycena usługi i ustalenie szczegółów odbioru dokumentów

Odbiór

Odbiór i transport dokumentów zaplombowany autem wyposażonym w GPS do siedziby firmy. Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia dokumentów. Odbierając dokumenty wystawiamy protokół odbioru dokumentów.

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów odbywać się będzie na wysokowydajnym urządzeniu firmy HSM która zapewnia niszczenie nośników informacji w taki sposób, by reprodukcja zawartych w nich informacji nie była możliwa. Fizycznym zakończeniem procesu niszczenia dokumentów są ścinki papierowe stanowiące ekologiczny surowiec przeznaczony do ponownego wykorzystania. Na życzenie klienta i za dodatkową opłatą istnieje możliwość uzyskania nagrania z procesu niszczenia oraz Wystawienie protokołu zniszczenia

697-517-666

Nasza Oferta

Usługa STANDARD
 •  samodzielne dostarczenie dokumentów
 • ważenie dokumentów
 •  transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia
Usługa STANDARD PLUS
 • odbiór dokumentów, wystawienie protokołu odbioru dokumentów wraz z plombami
 • transport pojazdem z GPS
 • ważenie dokumentów
 • transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia
Usługa PREMIUM
 • odbiór dokumentów, wystawienie protokołu odbioru dokumentów wraz z plombami
 • pomoc dodatkowego pracownika w pakowaniu
 • transport pojazdem z GPS
 • ważenie dokumentów
 • transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia
 • pendrive z nagraniem z niszczenia dokumentów
Usługa ABONAMENTOWA
 • podpisanie umowy na abonamentowe niszczenie dokumentów
 • dostarczenie pojemników do siedziby klienta i ich plombowanie
 • wymiana pojemników po zapełnieniu lub na prośbę klienta
 • odbiór dokumentów, wystawienie protokołu odbioru dokumentów
 • transport pojazdem z GPS
 • ważenie dokumentów
 • transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia