Niszczenie dokumentów

Firma ATOL Pro Dokument oferuje usługę bezpiecznego niszczenia dokumentów, zgodnie z normą DIN 66399, w wysokiej klasie tajności P-3. Niszczymy w sposób bezpieczny dokumenty posiadające dane szczególnie chronione i poufne. Nasze usługi zapewniają pełne bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów i nośników danych. Niszczenie odbywa się   w zabezpieczonym i wyposażonym w monitoring pomieszczeniu przez wyspecjalizowany personel.

Etapy procesu niszczenia

Kontakt

Kontakt z firmą, wycena usługi i ustalenie szczegółów odbioru dokumentów

Odbiór

Odbiór i transport dokumentów zaplombowanym autem, wyposażonym w GPS, do siedziby firmy. Istnieje możliwość samodzielnego dostarczenia dokumentów. Odbierając dokumenty wystawiamy protokół odbioru dokumentów.

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów odbywa się na wysokowydajnym urządzeniu firmy HSM, która zapewnia niszczenie nośników informacji w taki sposób, by reprodukcja zawartych w nich informacji nie była możliwa. Fizycznym zakończeniem procesu niszczenia dokumentów są ścinki papierowe, stanowiące ekologiczny surowiec, przeznaczony do ponownego wykorzystania. Na życzenie klienta i za dodatkową opłatą, istnieje możliwość uzyskania nagrania z procesu niszczenia oraz wystawienie protokołu zniszczenia

697-517-666

Nasza Oferta

Usługa STANDARD
 •  samodzielne dostarczenie dokumentów
 • ważenie dokumentów
 •  transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia
Usługa STANDARD PLUS
 • odbiór dokumentów, wystawienie protokołu odbioru dokumentów wraz z plombami
 • transport pojazdem z GPS
 • ważenie dokumentów
 • transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia
Usługa PREMIUM
 • odbiór dokumentów, wystawienie protokołu odbioru dokumentów wraz z plombami
 • pomoc dodatkowego pracownika w pakowaniu
 • transport pojazdem z GPS
 • ważenie dokumentów
 • transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia
 • pendrive z nagraniem z niszczenia dokumentów
Usługa ABONAMENTOWA
 • podpisanie umowy na abonamentowe niszczenie dokumentów
 • dostarczenie pojemników do siedziby klienta i ich plombowanie
 • wymiana pojemników po zapełnieniu lub na prośbę klienta
 • odbiór dokumentów, wystawienie protokołu odbioru dokumentów
 • transport pojazdem z GPS
 • ważenie dokumentów
 • transport do pomieszczenia wyposażonego w monitoring
 • niszczenie dokumentów na certyfikowanej niszczarce
 • wystawienie protokołu zniszczenia